Bizonyságtételünk módja

Ez a hely Istennel szerzett tapasztalataink gyűjtőhelye, hogy egymás és mások erősítésére szolgáljanak. Tegyünk bizonyságot Isten munkálkodásáról az életünkben, hogy dicsőítsük vele szerető Istenünket. Amikor írunk, kérjük Isten áldását, hogy bizonyságtételünk feddhetetlen legyen.
Kérlek Benneteket, hogy hordozzuk imában sorsát közösen ennek a kezdeményezésnek, hogy tovább növekedhessen majd, úgy és ahogyan Isten szeretné.