2011. július 29., péntek

Network marketing

Kb fél éves tapasztalatomat fogom most leírni, és egyben összefoglalni. Valahogy most nagyon kikívánkozik belőlem, hogy ezt elmeséljem. Sokat gondolkodtam már rajta, hogy Isten miért alakította úgy, hogy megpróbálkozzak a network marketinggel. Az utóbbi időkben arra jutottam, hogy volt vele célja, és pedig az alábbiak.

Nagyon akartam tenni valamit... valamit, ami Isten művét építi. Olyan gondolataim voltak, hogy milyen jó lenne egy hely, ahova mindig lehet menni. Valami tábor féleséget képzeltem el, ami önszervező jellegű lett volna, és minden évszakban lehetett volna menni oda, minimális költséggel. Egyfajta menedék jellege lett volna, hogy a hétköznapok zűrzavarából időnként ki lehessen szakadni pár napra a hétvégén a testvérekkel és ismerősökkel egy csendes, békés helyre. Persze ehhez hatalmas mennyiségű anyagi javakra lett volna szükség.

Ekkor történt, hogy belecsöppentem egy nagyon ígéretes hálózat építős munkába, ami éppen akkoriban kezdett alakulni. Valóban nagyon ígéretesnek tűnt. Komoly alapjai vannak, és a többivel összehasonlítva különlegesnek láttam. És "jó helyen voltam, jó időben". Konkrétan azt éreztem, hogy: "ezt a lehetőséget nekem tették ide". Így hát belementem. Azt éreztem, Isten vezet errefelé. És úgy gondolom, valóban is így történt. Egy dolgot viszont nem értettem. Igaz, hogy nem kifejezetten elszántan csináltam, mert végig volt bennem valami bizonytalanság érzés, de azért próbálkoztam, amennyire nekem ment. Viszont a bizonytalanság érzésem nem múlt, és a tevékenységem eredménye is egyenlő maradt a nullával. Később arra jöttem rá, hogy az egésznek az volt a célja, hogy az alábbi összefüggéseket meglássam.

Ahogyan eljártam az előadásokra, egyszer olyan gondolatom támadt, hogy ez a hálózat építősdi hasonlít az Isten művében végzett munkával. Egy világi értelemben vett MLM cég esetében van valami termék, és a munkásnak minél több embert meg kell keresni, hogy ők is tagjai legyenek a cégnek, hogy ők is vásárolják a cég termékét, és ők is úgy profitálhatnak ebből, ha szintén megkeresnek másokat, akik szintén csatlakoznak. Így aztán az ismeretségi körök által rohamosan növekvő arányban lehet terjeszteni a terméket. Ha nem az üzletért kreálnak valami haszontalan terméket, hanem egy jó terméket szeretnének hatékonyabban árusítani, akkor ennek lehet is értelme.

Próbáljuk meg átvetíteni ezt az egészet Isten művére! Tudom, fura gondolat, de elgondolkoztató... Ha az ember megtér, és odaszánja Istennek az életét, akkor csatlakozik Istenhez, és Isten munkása lesz. A termék, amit árusítunk: Isten kegyelme, hogy megváltotta az embert bűneiből. Aki csatlakozott Istenhez és odaszánja Istennek életét, az ennek a terméknek a fogyasztója. És Isten közelsége végett olyan különlegességben részesül, amit nem tarthat magában:
"Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.
Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, akik a házban vannak." (Máté 5:14-15)
"Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne." (János 4:14)
Tehát Isten munkatársa gyertya lesz, amely árasztja a fényt a házban lévőkre; és kútfej, amely árasztja az örök életre való vizet. A gyertyának a fénye nem sajátja, és a kútnak sem a víz. Ezek Istentől vannak, viszont a gyertyán és a kútfejen keresztül árad másokra.

A hálózatépítősdiben fontos a hozzánk tartozó emberek megtartása. Isten művében is ugyan így fontos ez. Ők a mi munkatársaink és egyben ügyfeleink is. (Először ügyfelek, akik majd munkatársakká válnak.) Úgy nincs értelme megnyerni valakit, hogy utána elveszítsük. Ha nincs kinek továbbadni, amit Istentől kapunk, abból nem "profitálunk". Nem működik úgy, ha csak magunknak akarjuk megtartani: "Azért félvén, elmentem és elástam a te tálentomodat a földbe; ímé megvan a mi a tied." (Máté 25:25) Ugye, a példázatban a szolgák Ura ezt a szolgát nem jó és hű szolgának hívja, hanem gonosz és rest szolgának...

Amikor az "ügyfél" csatlakozik Istenhez, akkor "munkatárs" válik belőle, és ő is elkezdi Isten "cégének" a "termékét" "árusítani" a körülötte lévőknek.
Néhány dolog viszont Isten cége esetében nagyon különbözik a világi cégekhez képest.
- A termék valami rendkívüli! Hatalmas értékű! Valóban olyan, mint ahogyan a reklámokban szokták mondani: "életed minden problémáját megoldja"!
- Ez a termék teljesen ingyen van! Egyedül csak a régi énünket kell odaadni cserébe, ami értéktelen, mert kárunkra van!
- A céghez való csatlakozás teljesen az ember önszántából történik, a legkisebb mértékig sincs erőltetve!
Na, ez tényleg egy ígéretes, világot megrengető network marketing rendszer!
Én azt érzem, hogy nincs idő egyidejűleg több munkára odaszánni az életemet, ezért választanom kell, mit szeretnék csinálni.
Ezek után, ahogyan átgondoltam, úgy döntöttem, hogy én Isten cégének a munkása akarok lenni!

A gondolatok alapján a Máté 25. fejezetében leírt tálentumok példázatában a tálentumokon való nyerészkedés már egész egyértelműnek tűnik :)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése